Тест по польскому языку

  тест на знание польского языка
Тест на знание польского языка. Укажите корректный ответ к каждому из вопросов ниже:
1. Jestem .........
2. ........, Panie Profesorze
3. Mam 25 .....
4. Rozmawiam ....
5. Prosz?, ten upominek jest ..... Ciebie
6. ....... moim pokoju jest du?o rzeczy
7. Zda?em egzamin
8. ...... muzeum
9. Ci ............. m??czy?ni
10. Czy …… da? mi t? ksi??k??
11. Znam …. dobrze
12. W tym .........
13. Oni …….. wszystko.
14. Wczoraj ……… p?? ksi??ki.
15. Marek ……… jutro na stole klucz.
16. Marku, …… jutro buty od szewca!
17. Wczoraj ......... do kina.
18. Dzisiaj toasty s? ............... tylko za twoje zdrowie
19. Od jakiego? czasu babcia czuje si? coraz ..........
20. Ludzie cz?sto ………… t?uste potrawy szybko tyj?.
21. ………. przy stoliku, przypomnia?a sobie o czym?.
22. Главное преимущество обучения в школе ALTAIR Online

Записаться на пробное бесплатное занятие

Яндекс.Метрика